Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Tillgänglighet för helsingborgskonserthus.se

Helsingborg Arena & Scen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur väl helsingborgskonserthus.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från helsingborgskonserthus.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss på följande sätt:
• Skicka e-post till: tillganglighet@helsingborg.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Engelska texter är inte alltid uppmärkta och riskerar att läsas med svensk röst.
Vid förstoring av skärmen eller texter kan det bli svårt att läsa.
Dokument är inte tillgängliga.

Texter och rubriker

En del rubriker saknar rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera med hjälpmedel.
Visuellt ser text ibland ut som en lista utan att vara uppmärkt som en lista i koden. Det kan göra uppläsning och navigering svårare med hjälpmedel.
Indelningen av stycken är gjorda på ett sätt som kan försämra navigering och uppläsning.
Betoningar av ord är inte uppmärkta och kan vara svåra att uppfatta med skärmläsare.
Det finns instruktioner som är svåra att följa för den som inte kan se.
Citat är inte alltid uppmärkta och kan vara svåra att urskilja för uppläsande hjälpmedel.

Bilder

Bilder saknar ibland beskrivningar eller har otydliga beskrivningar.
Text är ibland bild på text och kan vara svårt att uppfatta, förstora eller förändra för hjälpmedel.
Det finns rörligt innehåll som inte går att pausa.

Filmer

Det finns filmer som saknar textning, textalternativ och syntolkning.
Det finns direktsändningar som saknar textning.

Färger

En del länkar kan vara svåra att uppfatta för den som är färgblind.
Det finns texter, fält, knappar och ikoner som har färger som kan vara svåra att se.

Länkar, titlar och etiketter

Innehåll som hämtas från andra webbplatser saknar beskrivande titel för skärmläsare.
Det kan vara svårt att förstå vart en del länkar leder.
Det kan vara svårt för användaren att se om hen kommit rätt efter att ha klickat på en länk.
Sidtitlar är inte alltid tillräckligt beskrivande.
Sidflikar är inte alltid tydliga.
Rubriker, ledtexter och etiketter hjälper inte alltid användaren att förstå innehåll och syfte.
Funktioner är ibland oförutsägbara.

Konsekvent

Placeringen av menyn är inte konsekvent och det kan vara svårt för den som memorerar eller försöker förstå strukturen på webbplatsen.
Sök-funktionen har två olika namn, men har samma funktion, vilket kan göra det svårare att förstå och känna igen sig på webbplatsen.

Tangentbord

Det finns innehåll på webbplatsen som inte går att nå utan mus.
Genvägen till huvudinnehållet går inte att se.
Hela webbplatsen är inte korrekt indelad i sektioner och användaren saknar möjligheten att hoppa förbi återkommande innehåll.
När innehåll dyker upp i nytt fönster på sidan så riskerar användare som navigerar utan mus att hamna bakom det nya fönstret.
Nytt innehåll som dyker upp på sidan kan lägga sig i fel ordning för den som navigerar med tangentbord.
För den som navigerar med tangentbord är det svårt att se var fokus är.
Vid navigering med tangentbord är ordningen inte logisk.

Fält och formulär

Det finns fält som saknar etiketter och kan vara svåra att förstå för skärmläsaranvändare.
När det går att välja bland flera knappar eller kryssrutor saknas det ibland en rubrik som förklarar syftet för skärmläsanvändare.
Formulär saknar automatisk komplettering.
Formulär ger inte tillräckligt med stöd när användaren skriver fel.

Kod för hjälpmedel

Koden validerar inte, vilket kan ge oanade problem.
Det finns länkar som saknar namn och andra länkar har upprepande beskrivningar vilket gör det svårare att navigera med skärmläsare.
Uppläsande hjälpmedel får inte alltid information om att menyn går att fälla ut.
Uppläsande hjälpmedel får inte information om att området vid filtrering av Sök & Köp biljetter uppdateras.

Oskäligt betungande anpassning

Helsingborg Arena & Scen åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Helsingborg Arena & Scen har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vi hävdar tillfälligt oskäligt betungande anpassning för problemen under arbetets gång.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks (extern länk) har gjort en oberoende granskning av helsingborgskonserthus.se

Senaste bedömningen gjordes den 9 december 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 14 december 2020.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of helsingborgskonserthus.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close